Sidebar

TEMA: Renhold og Æstetik

Massiv indsats på vej mod herreløse cykler

Københavns Kommune lancerer et nyt projekt kaldet ’KBH Cykelhåndtering’, der skal sikre bedre plads i de eksisterende cykelstativer ved at styrke indsatsen overfor efterladte cykler. KBH K sidder med i den følgegruppe, som skal være med til at videreudvikle og give feedback på projektet.

Fjernelse af herreløse cykler er dog ikke et helt nyt initiativ. Indtil nu har der eksisteret både Cykelbutler-ordningen, der sikrer fremkommelighed ved byens S-togs- og Metrostationer, og Cykeloprydningsteamet, der mærker og fjerner cykler fra offentlige arealer i Indre By. Men da det er en svær og stor opgaver, satser KBH Cykelhåndtering på en mere effektiv fjernelse af cykler, der bygger på viden om adfærd:

”Med KBH Cykelhåndtering vil kommunen skaffe mere viden om, hvorfor så mange cykler hvert år mister sin ejer og ender med at optage plads i cykelstativerne. Bl.a. vil kommunen undersøge, om man kan nedbringe antallet af cykler ved at gøre det nemmere for københavnerne at aflevere deres brugte cykler, så andre kan få glæde af dem herhjemme eller i udlandet”, lyder det i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

KBH K vil have de erhvervsdrivende med
KBH K vil især bruge sin taletid i følgegruppen på at få oprydningen af herreløse cykler ind under renholdelsesdebatten på lige fod med skrald i bybilledet. Derudover ønsker vi, at de erhvervsdrivende skal adviseres som interessenter, fx i forbindelse med etablering af nye cykelstativer.

”Vi opfordrer til, at kommunen i stigende grad vil samarbejde med byens erhvervsdrivende, men også at de erhvervsdrivende bliver mere løsningsorienteret. Selvom de fleste kan blive enige om, at der mangler flere cykelstativer i Indre By, er det en lang og svær proces, fordi ingen vil have dem foran deres egen butik. Derfor håber vi, at der bliver lukket op for muligheden for, at kommunen og de erhvervsdrivende kan finde løsningerne sammen”, siger Maria Auchenberg, sekretariatsleder i KBH K.

Flere penge på vej i kampen mod herreløse cykler
Teknik- og Miljøudvalget har med støtte fra staten fået 2,7 millioner kroner til projektet. Derudover har kommunen også lagt op til en større indsats på cykelområdet, når budgetforhandlingerne for 2017 går i gang til efteråret. Det kan du læse mere om her.

I dag bruger Københavns Kommune op imod 3 millioner kroner om året på at fjerne 6-10.000 herreløse cykler. Men da der årligt kommer 10.000 nye herreløse cykler til, er de gamle ordninger kun med til at holde problemet nede.

”KBH Cykelhåndtering skal munde ud i et nyt og mere effektivt set-up for cykeloprydning i Københavns Kommune. Det vil sige, at Cykelbutlerne og Cykeloprydningsteamet på sigt kan samles, hvis det viser sig at være den bedste og mest effektive løsning fra byen”, udtaler Marjanne Højgaard Kurth, projektleder på KBH Cykelhåndtering.

Kommunen regner med, at KBH Cykelhåndtering kan nedbringe mængden af herreløse cykler med 50 %. Dog melder Københavns Kommune, at vi nok må afvente at se den fulde effekt af projektet indtil 2018.

Med i følgegruppen sidder KBH K – Commerce & Culture, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, Torvehallerne, ATP Ejendomme, Cyklistforbundet, Bicycle Innovation Lab, ABF Brancheorganisation, Coop og Dansk Supermarked.