Sidebar

Visioner for Strøget

I den seneste udgave af KBH K magasin var temaet Visioner for Indre By. Her stillede vi skarpt på visioner for vores organisation. Visioner for detailhandlen. Visioner for kulturlivet og visioner for byen. Det er os en glæde at kunne meddele, at ét af vores mangeårige ønsker om et øget fokus på Strøget, som attraktion, snart bliver til virkelighed. Til vores store glæde fik Beskæftigelses og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, ved kommunes netop afsluttede budgetforhandlinger, afsat midler til et løft af Strøget. 

I KBH K har vi længe arbejdet på, at Strøget bliver anerkendt som en turistattraktion i samme liga som Tivoli og den Lille Havfrue. Strøget skal være den smukkeste og mest inspirerende forretningsgade i Nordeuropa. Det mener vi desværre ikke, at Strøget er i dag.

Derfor nedsatte vi i starten af året en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra bestyrelsen og medlemmer med forretninger på Strøget, for at udvikle et idekatalog med KBH K’s Visioner og ønsker til et smukkere Strøg. Vi fik udviklet en række Visioner for Strøget – og på baggrund af disse, i samarbejde med Beskæftigelses og integrationsforvaltningen, udarbejdet et budgetnota.

Dette fik borgmester Anna Mee Allerslev, til vores store glæde, afsat midler til ved Kommunens netop afsluttede budgetforhandlinger. I sidste uge var KBH K på gåtur med borgmesteren og arbejdsgruppen. Vi glæder os nu til at få igangsat en dialogproces og en helhedsstrategi, som kan samle aktører og iværksætte en række konkrete initiativer, der tilsammen kan give et løft til Strøget. På Kommunens budgettet for 2016, er der afsat 1,8 millioner kroner til at igangsætte en projektering af bedre byrum i fire bydele i København. Pengene skal blandt andet gå til at udvikle initiativer, der løfter Strøget.

Vi ønsker at sætte fokus på Strøget som attraktion. Strøget er Københavns mest eksklusive handelsgade og en af landets største turistattraktioner. Dette image ønsker vi at vedligeholde og forædle gennem fokus på:

/ Den fysiske indretning af gader og pladser
/ Udvikling af Strøgets særlige identiteter som handels og bylivsområde (imageskabende events og signaturprojekter)

Du kan læse mere om Visioner for Strøget og gåturen med beskæftigelses og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev i Cityavisen.

Vi holder jer orienteret – og ser frem til at igangsætte processen!