Vi har bl.a. en holdning

Vi har bl.a. en holdning

... til cykelparkering

Vi har en holdning

... til en ren by

Vi har en holdning

Vi har en holdning

... til kvarterudvikling, og meget meget mere.

Sidebar

KCC – Det arbejder vi for

Vision

KCC vil skabe Skandinaviens førende metropol med et moderne, levende og mangfoldigt byliv.

Det skal ske ved et stærk, varieret og attraktivt erhvervs- og kulturliv og aktiviteter i videst muligt omfang, som tiltrækker lokale, nationale og internationale handlende. Flere handlende, turister og besøgende, der bidrager til omsætning i byens forretninger, fyldte lejemål, flere arbejdspladser, liv og glæde i byen.

Mission

KCC vil skabe Skandinaviens førende metropol. Det skal ske med et stærk, varieret og attraktivt erhvervs- og kulturliv og aktiviteter i videst muligt omfang, som tiltrækker lokale, nationale og internationale handlende.

KCC arbejder politisk ud fra en vision om, at Indre By skal være attraktiv at drive forretning i og at besøge.

Vi kæmper for at byen er:

  • Tilgængelig – uanset transportmiddel.
  • En æstetisk smuk oplevelse.
  • En ren og sikker by at færdes i.
  • Gode vilkår for erhvervsdrivende, herunder bedre og hurtigere kommunale sagsbehandling.