Vi har bl.a. en holdning

Vi har bl.a. en holdning

... til cykelparkering

Vi har en holdning

... til en ren by

Vi har en holdning

Vi har en holdning

... til kvarterudvikling, og meget meget mere.

Sidebar

Mærkesager

KCC er den samlende stemme for vores medlemmers interesser. Vi arbejder for at styrke fællesskabet mellem vores medlemmer. Vi arbejder for, at indre by skal være en stærk shopping destination. Og ikke mindst gør vi vores til at fortælle, at Indre by er og skal være et levende, åbent og attraktivt sted at besøge.

Vi sætter en ære i omsætte de tanker til holdninger og mærkesager, som vi kæmper for. Gennem årene har vi i medier og over for myndigheder og samarbejdspartnere gjort vores for at fortælle om de værdier, vi har, og for at sætte dagsordenen for byens udvikling.

Vi har ikke bare en holdning for at have en. De erhvervsdrivende er nøglen til byens pulserende liv og udvikling. De er byens ansigt udadtil og yder et uomgængeligt bidrag til byens liv. Derfor har vi et ansvar for byen, derfor tager vi ejerskab, og derfor har vi holdninger. Vi er en stemme, der vil høres og som fortjener at blive hørt.

Vores mærkesager handler om tilgængelighed og åbenhed. Om aktiviteter, der gør byen levende. Om at vi skal have en ren, sikker og tryg by. Om byens æstetik på alle planer – i byrummet såvel som bygningers udvendige og indvendige fremtræden. Og endelig handler vores mærkesager om de ting, der berører fællesskabet og netværket mellem vores medlemmer.