Sidebar

Strøget skal løftes!

Vi har sagt det mange gange før, vi siger det igen – og vi arbejder fortsat videre med en langsigtet indsats for at løfte og vedligeholde Københavns mest attraktive og vigtige hovedpulsåre for shopping i Indre By, Strøget. Strøget skal løftes!

Det er ikke nogen nyhed, at Strøget, ej at forglemme Frederiksberggade, kontinuerligt er i fokus for skrald, tivolisering, de hertilhørende gener og manglende vedligeholdelse. Det høres både fra de erhvervsdrivende, beboere i byen og besøgende. Strøget binder Indre By sammen og har både attraktionsværdi, oplevelsesværdi og funktionel værdi – ikke kun for Strøget, men for hele Indre By, som der bør fokuseres på og investeres i.

I KBH K er vi opmærksomme på udviklingen af Strøget. I 2015 nedsatte vi derfor en arbejdsgruppe der skulle udvikle et idekatalog med visioner og ønsker til et smukkere og mere indbydende strøg, der afspejler Indre Bys kvalitet. På baggrund af arbejdsgruppens indsats og med KBH K som initiativtager, har Københavns Kommune udviklet ’Idekatalog for Strøget’, der indeholder forslag til forbedringer, der skal løfte byrummet og gøre området mere interessant at besøge og opholde sig i. Til trods for opbakning fra Beskæftigelse og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, blev der desværre ikke fundet midler til nogen af projekterne i Kommunens forhandlinger for budget for 2017.

Med idekataloget ønskede KBH K at sætte fokus på Strøget som attraktion. Strøget er Københavns mest eksklusive handelsgade og en af landets største turistattraktioner. Samtidig fungerer Strøget som en hovedvej for Indre Bys mange sidegader og kvarterer, som med sine egne identiteter og attraktioner er mindst lige så vigtige at bane værdig vej til. Dette image ønsker KBH K at vedligeholde og forædle. Du kan læse mere om ’Idekatalog for Strøget’ her

Visioner for Strøget
Til KBH Ks store glæde ser det på trods af budgetforhandlingerne ud som om, at arbejdet ikke er spildt. Vi har fået gjort opmærksom på og cementeret det manglende fokus på Strøget, når skal der skal investeres i byen. Som en del af vores indsatser for Strøget gik KBH K også aktivt ind, når København Kommune giver tilladelse til, at opsætte digitale reklamestandere langs butiksfacader på Strøget. KBH K mener, at den beslutning er et eksempel på manglende visioner for Strøget.

Nu ser det ud som om, at beskæftigelses- og integrationsborgmesteren og kultur- og fritidsborgmesteren vil arbejde for indsatser fokuseret på Strøget, som indebærer en revideret projektering af indsatser for Strøget med udvidet sigte og fornyet dialog med KBH K.

I forlængelse af KBH Ks ønsker og visioner for Strøget, har vi medio oktober indsendt høringssvar om digitale standere på Strøget og Kongens Nytorv. Det kan du læse mere om her.  


KBH K i pressen
KBH K har været aktive i både de landsdækkende dagblade, lokalpressen og på tv den seneste uge både om digitale reklamestandere og Strøgets udtryk generelt.

Vi har samlet et par links: