Sidebar

Bilfri søndag er aflyst

Som vi tidligere har kunnet fortælle her på siden, har Teknik – og Miljøborgmester Morten Kabell annonceret bilfri søndag den 18. september 2016. Arrangementet er nu aflyst.

Forslaget om Bilfri Søndag blev vedtaget tilbage i oktober i Borgerrepræsentationen, og har siden mødt positiv opbakning fra flertallet af partierne på Københavns Rådhus. På baggrund af dette gik Teknik – og Miljøforvaltningen til forhandlinger om midler fra overførselssagen.

Teknik – og Miljøforvaltningen gik til forhandlingerne om kr. 4,7 millioner til afholdelse af Bilfri Søndag. Beløbet skulle blandt andet have været brugt på skiltning og afspærring i forbindelse med arrangementet, men de Konservative i København har brugt sin vetoret overfor arrangementet.

Med de Konservatives nej til arrangementet, er Bilfri Søndag aflyst. Teknik– og Miljøborgmester Morten Kabell håber dog, at man stadig vil kunne gennemføre arrangementet i en mindre skala på samme dag – den 18. september 2016.

KBH K’s holdning til arrangementer i byen

På trods af det ser ud til, at Bilfri Søndag ikke længere er en realitet, har KBH K benyttet lejligheden til at gøre Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune opmærksomme på, at store arrangementer i byen påvirker tilgængeligheden til og fremkommeligheden i indre by negativt, når byen spærres af.

KBH K mener, at det er vigtigt, at Teknik- og Miljøforvaltningen kommunikerer bredt ud om mulighederne for at komme til og fra indre by med offentlig transport forud for store arrangementer. Her tænker vi særligt på Copenhagen Marathon, Ironman og CPH Half.

Forud for store arrangementer og planer i stil med Bilfri Søndag er det særlig vigtigt, at kommunen kommunikere bedre ud om:

  • / målsætningerne og succeskriterierne
  • / at indre by er en anderledes og god oplevelse på Bilfri Søndag
  • / at butikkerne i indre by holder åbent på Bilfri Søndag med samme åbningstider som andre søndage

 

I KBH K er holdningen klar. Vi mener, at Teknik- og Miljøforvaltningen bør påtage sig ansvaret for at sikre, at de store arrangementer bliver en gevinst for detailhandlen i indre by – og ikke en udgift.

I KBH K er vi tilhængere af, at der sker noget i vores by, som kan skabe liv i kontrollerede mængder og sætte København på verdenskortet. Vi ønsker en levende og aktiv by, og støtter initiativer der gør indre by mere tiltrækkende på et højt kvalitetsrigt niveau. Vi er modstander af aktiviteter og initiativer, der forsimpler byens udtryk.

I det gode samarbejdes tjeneste opfordrer KBH K til, at Kommunen inddrager de erhvervsdrivende tidligere i processerne. Således undgår vi, at arrangementer ”forstyrrer” tilgængeligheden til indre by og vores medlemmers interesser. Jo før vi inddrages i arrangementer, des bedre chance er der for, at der ikke kommer uro på bagklappen.