Sidebar

Høringssvar: Nye placeringer for digitale reklamestandere

I august 2016 gav Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune AFA JCDecaux tilladelse til at opstille 8 dobbeltsidige digitale reklamestandere på centrale placeringer på Strøget, Købmagergade og Kongens Nytorv.

KBH K var hverken blevet informeret eller hørt i denne sag forud for beslutningen. Vi fik dog efterfølgende mulighed for at indsende høringssvar med indsigelser til beslutningen. Du kan læse høringssvaret her.

Efterfølgende har KBH K været i dialog med Kommune om placeringen af disse standere, og arbejdet for at de berørte erhvervsdrivende og ejendomsejere bliver hørt. Derudover har KBH K deltaget i besigtigelse med Kommunen om to af de oprindelige foreslåede placeringer. Resultatet af besigtigelserne skulle foreligger i løbet af januar.

Nye placeringer

KBH K er nu blevet informeret om, at AFA har indsendt nye ansøgninger om placering af dobbeltsidige digitale reklamestandere. De nye placeringer er: på Østergade ved ndgangen til Strøget fra Kongens Nytorv (Østergade 2), på Strøget ved Bremerholm (Østergade 21-23) og på Amagertorv ved Moss Copenhagen (Amagertorv 16). KBH K har informeret de direkte berørte medlemmer. Der er høringsfrist den 20. januar.

Derudover har KBH K i starten af året indsendt indsigelser til endnu en ny placering af digital reklamestander på Købmagergade mellem ILLUM og Synoptik.

KBH Ks holdning er klar! Strøget, Købmagergade og Kongens Nytorv bør friholdes for digitale reklamestandere, på samme måde som hovedstrøgene skal friholdes for andet byinventar, eksempelvis cykelstativer. Du kan læse mere om KBH Ks holdning her.

Høringssvar

I billedgalleriet nedenfor ses de nye placeringer for opstilling af digitale reklamestandere.  Medlemmer af KBH K kan komme med kommentarer til placeringerne ved at skrive til os via vores kontaktformular. Skriv “Reklamestandere” i emnefeltet.

Deadline for at indsende kommentarer er torsdag den 19. januar kl. 12:00. Kommentarer indsendt senere bliver ikke medtaget i høringssvaret.

Kommunen informerer samtidig KBH K om, at man forventer at modtage yderligere ansøgninger fra AFA JCDecaux om nye placeringer af digitale reklamestandere. Kommunen vil informere KBH K om disse når de ved mere.

Østergade 2-1
« 2 af 4 »