Sidebar

EN HILSEN FRA KCC’S DIREKTØR 

2021 var endnu et turbulent år for erhvervsdrivende i Indre By pga. COVID-19, restriktioner og manglende udenlandske turister. Men på trods af en svær tid, havde vi i KCC flere opløftende momenter og fik skabt en række positive resultater i arbejdet med at revitalisere KCC.     

Valg til bestyrelsen  I 2021 havde KCC havde valg til bestyrelsen, hvor flere blev genvalgt og nye kom til.    

Af nye medlemmer kunne vi byde velkommen til Malte Kamp Videbæk, CEO Europe i Piesystems, Bo Meilgaard, director of operations retail i Planet Payment, Lars Børsting, politisk chef i REKOM, Thomas Gaarde ejer af Krogs Fiskerestaurant, Maven og Cholon by lâm lê.    

Af genvalgte medlemmer har KCC har haft glæde af KCC’s formand Claudia Mathiasen, managing partner i Winsløw, næstformand Lise Hjort ejer af Apair, bestyrelsesmedlemmerne Michael Sømod direktør i Sømods Bolcher, Marius Møller COO i Group 88, Ulrik Windfeld sales director i Illum, og Marianne Kolos direktør i La Glace og Alex Pedersen adm. direktør i Q-Park. Vi måtte sige farvel og tak for samarbejdet til Anne Marie Hansen forretningschef fra Magasin, der erstattes af afdelingschef Michael Dupont.    

Læs mere om bestyrelsen her . 

Ny besætning i sekretariatet  KCC’s sekretariat fik ny besætning med Barbara Jeszenszky som ny projektkoordinator og ny studentermedhjælper Maria Huyhn og undertegnede som ny direktør.

Nye medlemmer   Trods et hårdt corona-år kunne vi byde velkommen til en række nye medlemmer:    

EDC Erhverv Poul Erik Bech    Pie Systems    Café Dan Turéll    The Old Irish Pub    Accanto Restaurante    Café Phønix    Il Rustico    Skaal    Rabalderbar    La Cucaracha    Hvide Lam    Proud Mary    Café Vivaldi på Nørreport og Bremerholm    Peter’s Pølser     Vi ser frem til i 2022 af byde velkommen til flere nye medlemmer – vi har netop fået en indmeldelse fra Green Towers Copenhagen på Kultorvet og Nytorv.   Velkommen til.

Medlemsmøder2021 bød på en række medlemsmøder bl.a. hos Magasin om sommerens events med Copenhagen 2021, World Pride, og EURO2020, Julehovedstaden med Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, hvor vi også fik et inspirerende oplæg af Magasins Retail Director Frederik Nilsen, derudover afholdte vi et møde for restauratører om udspillet til restaurations- og nattelivsplanen.   

Tættere kontakt til rådhuset Vi har haft møder med Integrations- og beskæftigelsesborgmester Cecillia Lonning-Skovgaard, Socialborgmester Mia Nyegaard, Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, medlem af BR Jakob Næsager, og en række andre repræsentanter fra den politiske scene, og vi har allerede taget godt hul på 2022, hvor KCC har møde med Overborgmester Sofie Hæstorp den 20. januar. 

I 2021 fik KCC sat aftryk på flere sager: 

Ny restaurations- og nattelivsplan:
Blandt de store sejre var, at det første udspil til en ny restaurations- og nattelivsplan blev fejet af bordet og ændret til en mere visionær og erhvervsvenlig udgave takket være bl.a. KCC’s arbejde, hvor vi bl.a. arbejdede for, at restaurationsbranchen anerkendes for den værdi, som erhvervet skaber ift. byliv, turisme, arbejdspladser og indtægter til kommunen.

 KCC er desuden udpeget af kommunen til at vælge medlemmer til Restaurations- og Nattelivsudvalget, hvor vi skal indgå i partnerskab med byens andre aktører ift. udviklingen af restaurations- og nattelivet.   

Aftryk på kommunebudgettet:
KCC’s indsats har medvirket til, at der på kommunebudgettet blev afsat 11 mio. til hurtigere sagsbehandling af byggesager, 8,8 mio. til en plan for genopretning af Frederiksberggade, 0,4 mio. til flere affaldskurve, flere offentlige toiletter, samt puljer til trængt erhverv, flere natteværter for blot at nævne nogle af KCC’s aftryk. Vi kæmper fortsat videre for bedre og hurtigere kommunal sagsbehandling, bedre vedligehold af gader, pladser og Nørreport Station samt bedre cykel- og parkering, renhold og adgang til byen, mv.  

Byrumsforsøgene i Middelalderbyen:
KCC har aktivt deltaget i adskillige evalueringsmøder om byrumsforsøgene, hvor 5 gader i Middelalderbyen blev spærret af for biltrafik. Her vi har slået et slag for, at det ikke må blive mere besværligt og bekosteligt at få leveret varer og håndværkerydelser eller komme til som besøgende eller ansat i Indre By, at kommunen skal være bedre til at kommunikere ledige parkeringspladser, samt at man være opmærksom på, at indfaldsvejene ikke sander til, hvis man spærrer Middelalderbyen af.  Vores input vil indgå i udviklingen af en ny trafikplan for København. 

Bedre vilkår for erhvervslivet, og turisterne skal tilbage:
KCC var medarrangør på et valgmøde i forbindelse med kommunalvalget med Dansk Erhverv og Sydbank, hvor borgmesterkandidaterne debatterede erhvervslivets vilkår under ledelse af moderator Adam Holm – vi vil fortsat arbejde videre med at finde flere samarbejdspartnere, så vi kan lave flere aktiviteter, positionere og styrke KCC. 
Læs om debatmødet her

Partnerskab med Wonderful Copenhagen:
Vi indgik et formelt partnerskab med Wonderful Copenhagen, hvor vi samarbejder om at få turisterne tilbage, samt hvordan vi kan positionere København som en bæredygtig og corona-sikker destination. KCC deltager derfor løbende i møder med WOCO, mfl. ift. at synliggøre KCC’s medlemmer.   

Udgivelse af 2 magasiner til lokale turister  Samarbejdet med Wonderful Copenhagen har bl.a. resulteret i to magasinudgivelser ”Kærlighed til København” i samarbejde med Sjællandske Medier og Tivoli – en forårs- og juleudgave, der blev distribueret til niveau af 120.000 læsere på Midtsjælland via lokale dagblade som: Frederiksborg Amts avis, Nordvestnyt, Sjællandske og Dagbladet.    

Læs magasinerne her:   

 

KCC i pressen KCC var også en del i pressen både om manglende turister, restriktioner, byrumsforsøgene og udspillet til restaurations- og nattelivsplanen. KCC’s direktør gav bl.a. interviews til P1, P4KBH, TV2 News, Berlingske, Politiken og TV2 Lorry.  

Ligeledes resulterede vores pressearbejde også i omtale og taletid til vores medlemmer bl.a. med Magasin i TV2 Lorry, Apair og Nørgaard på Strøget i KøbenhavnerLiv,  frisør Zenz i P4 København.   

Klik og læs artiklerne artiklerne under KCC i medierne.   

EVENTS: EM-kampe på Kultorvet og åbning af København som julehovedstad    Da KCC arbejder for, at Indre By har et levende byliv, bidrager vi også med events i byrummet. Takket være en økonomiske håndsrækning fra fra Københavns Kommunes genopretningspulje kunne vi vise EM-kampe på storskærm på Kultorvet i samarbejde med DBU og de erhvervsdrivende på torvet, hvilket blev en kæmpe succes og i niveau af 1000 mennesker besøgte området i forbindelse med visning af EM-kampene. 

KCC faciliterede også den officielle åbning af København som julehovedstad med kort varsel i forbindelse med tændingen af juleudsmykningen i Indre By, der i år kun lykkedes takket være tilskud fra Københavns Kommunes genopretningspulje samt ekstraordinære bidrag fra Føtex og Knud Højgaards Hus.  

Lokale helte hyldet med awardTil åbningen af julehovedstaden havde vi også æren af at tildele årets CPH City Spirit Award til TorvehallerneKBH OG JEUDAN A/S, der i 2021 kunne fejre 10 års jubilæum. Awarden blev modtaget af direktør Lotte Eiskjær og begrundelsen for tildelingen bundede bl.a. i TorvehallerneKBHs vigtige rolle i at understøtte og udvikle den gastronomiske scene i København, og for at være et samlepunkt i byen for gæster og lokale. 

 Samarbejde med Københavns Erhvervsakademi Da vi ønsker at have et bredt samarbejde og bygge bro mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner havde vi i februar 2021 et samarbejde med Københavns Erhvervsakademi om en revitalisering af KCC – hvilket resulterede i mange spændende projekter med input til aktiviteter og markedsføringstiltag fra 60 studerende – heriblandt vores hashtag #vierbyen.    Vi ser frem til endnu et spændende år og forhåbentligt et år med uden restriktioner. I starten af foråret afholder vi vores årlige generalforsamling, som vi håber kan blive med fysisk fremmøde. Derudover vil vi opfordre jer til at følge os på vores sociale medier, hvor man både kan følge vores arbejde, læse medlems-nyheder samt deltage i konkurrencer.  

Facebook

LinkedIn

Instagram

Vi er altid åbne for input og samarbejder, så tag endelig fat i os.

Med ønsket om et godt nyt år.Direktør Maja Tini Jensen