Sidebar

Er du træt af parkerede cykler op ad dine vinduer?

KBH K bliver ofte kontaktet af frustrerede medlemmer, der kæmper med parkerede cykler foran udstillingsvinduer og på fortovet, så kunder skal igennem en mindre forhindringsbane for at komme ind i forretningen.

KBH K er i dialog med Mock:Dk:Up, som har udviklet et særligt pop-up cykelstativ der skal afhælpe problemet. Projektet hedder Flex-parkering, og målet er at holde netop udstillingsvinduer og fortove frie for cykler, samtidig med at forholdene for cyklister forbedres – uden at nedlægge bilparkeringspladser! Praktisk foregår det ved, at der opstilles et såkaldt pop-up cykelstativ på en p-plads i de nærliggende forretningers åbningstider. Uden for åbningstid fjernes stativet og p-pladsen er igen forbeholdt biler. Flex-parkering bruges allerede ved flere københavnske skoler med stor succes.

Det betaler sig

Beregninger foretaget af Københavns Kommune tyder på, at det kan betale sig for omsætningen at oprette Flex-parkering foran byens butikker. Der kan holde 8 cykler på en bilparkeringsplads. Cyklister generer potentielt 4,5 gange mere omsætning end én bil parkeret samme sted. Du kan se flere beregninger her.

Relevant for dig?

Ambitionen for Mock:Dk:Up er, at Københavns Kommune finansierer løsningen, og står for den daglige opsætning, nedtagning og drift af stativerne. Men forud for forhandlinger med Københavns Kommune, ønsker de at høre din holdning til projektet. På vegne af Mock:Dk:Up opfordrer KBH K til at du bruger 5 minutter på at udfylde deres spørgeskema.

Deltag i testforløb

Når Mock:Dk:Up har indsamlet og behandlet resultaterne vil de tage det med til Københavns Kommune, med henblik på at gennemføre et testforløb med Flex-parkering foran udvalgte forretninger i Indre By. Forsøgsordningen ønskes ligeledes driftet af Københavns Kommune.

Hvis du ønsker at Flex-parkering testes i dit nærområde, kan du notere det i spørgeskemaet – så vil du efterfølgende blive kontaktet af Mock:Dk:Up. Undersøgelsen er uforpligtende og Mock:Dk:Up har forståelse for hvis man ændrer mening.