Sidebar

FORKLAR MIG HVAD KBH – COMMERCE & CULTURE ER

Er man ansat i en stor virksomhed som H&M, Magasin, Politiken eller det Kongelige Teater er det sjældent nødvendigt at forklare, hvilket produkt, service eller oplevelse ens arbejdsplads sælger. Er man derimod ansat i KCC så bliver man ofte stillet spørgsmålet: “Og hvad laver I så?”.

Svaret er: mange ting! Her har vi kogt det ned til essensen, så du kan få et hurtigt overblik over, hvad KCC er, om du så er detailhandler, restauration, kulturinstitution, journalist eller politiker.

Og hvad er KCC så?
KCC er en interesseorganisation, der arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for at drive virksomhed i Indre By. KCC er butikkernes egen forening – grundlagt og ledet af butikkerne selv. Vi repræsenterer over 250 erhvervsdrivende og den store tilslutning giver os en stærk stemme i udviklingen af en levende Indre By og erhvervslivets interesser. Vi fokuserer primært på politik, events, markedsføring og på at være en netværksforening.

I KCC tror vi på, at detailhandlen og de erhvervsdrivende skal gøre det, de er bedst til i deres virksomhed – og så tager vi os af resten. Det gør vi blandt andet gennem vores politiske arbejde, ved hjælp af vores netværksmøder, arbejdsgrupper, kommunikationsplatforme og tætte samarbejde med politiet, kommunen og andre offentlige instanser.

Vi vil også gøre det nemmere for interessenter at finde og modtage historier og nyheder, om virksomheder, kulturinstitutioner, restauranter og butikker i Indre By.

Hvordan virker KCC så?
Som medlem af KBH – Commerce & Culture får din virksomhed mulighed for at udnytte hele pakken af medlemsfordele, som eksempelvis personlig og målrettet rådgivning, mulighed for at medvirke til udviklingen af  Indre København som landets største og mest attraktive handelsby, mulighed for at påvirke de aktiviteter, der gennemføres i Indre By, adgang til et netværk med over 250 medlemmer og eksklusive invitationer til medlemsarrangementer, netværksmøder og partnerskaber.

Når svaret på spørgsmålet om hvad vi laver er: “Mange ting!”. Så er det fordi, at de ting vi laver – og de opgaver som vi løser, er baseret på hvilke interesser, udfordringer og gode historier vores medlemmer byder ind med. I KCC køber du ikke et produkt, du investerer i byens fællesskab og udviklingen af Indre By.

Det var den korte version. Velkommen til KCC.