Sidebar

Det grønne hegn forsvinder på Kgs. Nytorv

Idag, mandag den 29. januar, begyndes nedtagningen af det grønne metrohegn på Kongens Nytorv. Det betyder bl.a. et glædeligt gensyn med Rytterstatuen på Krinsen, som har været gemt bag hegnet de seneste seks år. Desuden vil man kunne se tværs over pladsen.

Nedtagningen af hegnet er første skridt mod en genetablering af en af Københavns mest prominente pladser. I første omgang bliver det grønne hegn dog erstattet af et trådhegn, der skal danne rammen om det kommende arbejde med at indrette pladsen. Samtidig fortsætter arbejdet under jorden med at indrette Cityringens nye metrostation.
 
Hegnet omkring byggepladsen ud for Lille Kongensgade og hen mod Strøget bliver ikke fjernet endnu, da der her bygges en ny hovedtrappe og en gangtunnel mellem den nye og den eksisterende metrostation.
 
Når Cityringen åbner i sommeren 2019, vil 80 nye kejserlindetræer pryde den historiske plads, mens der også skal lægges omkring 900.000 chaussésten. I det hele taget vil det ovale haveanlæg Krinsen, der blev opført af Kong Christian den Femte i 1600-tallet, blive genopført som før.
 
Med Cityringens åbning bliver metrostationen på Kongens Nytorv en af de tre mest besøgte stationer i Danmark, mens passagertallet bliver mere end fordoblet. I dag stiger ca. 24.000 daglige passagerer på metroen ved Kongens Nytorv, mens tallet i 2025 vil være vokset til ca. 90.000 passagerer.
 
På dette link findes pressemeddelelsen samt fotos, grafik og visualiseringer:
 
Der vil også blive produceret en timelapse-video af nedtagningen af hegnet.