Sidebar

Høring om regelforenkling

I perioden 14.-31. marts har du mulighed for at indsende høringssvar til Københavns Kommune med forslag til regler der kan forenkles.

Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen inviterer Københavns erhversvliv til at “svare på høringen, og gøre opmærksom på eventuelle regler, som de oplever som unødig bebyrdende, samt fremsætte forslag til regelforenklinger”. Reglerne man kan fremsætte forslag til forenkling om er:

/ Tilladelser og godkendelser. Fx for miljøområdet vedrørende spildevand, affald, jordforurening, miljøgodkendelser m.v. Sagsbehandling i forbindelse med at søge tilladelse til brug af offentlig vej – eksempelvis gravetilladelse, tilladelser til udendørsservering, vareudstillinger mv.

/ Regler inden for fx byggeområdet – eksempelvis vedrørende byggesager og tilladelser, spørgsmål om ejendomme, gebyrer m.v.

/ Regler i forbindelse med lønrefusion (fx i forbindelse med barsel eller sygdom) eller tilskudsordninger (fx praktik, løntilskud eller flexjob).

/ Bevillinger, fx alkohol- eller natbevilling.

/ Erhvervsparkering.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil efter høringsfristens udløb gennemgå alle indkomne høringssvar. Forvaltningen vil i samarbejde med andre forvaltninger i Københavns Kommune undersøge, hvorledes det er muligt at gennemføre, eller delvist gennemføre, eventuelle regelforenklinger.

Læs mere om høringen og indsend dit høringssvar her.