Julemarked
Sidebar

Hvad er dansk jul?

I 2015 besluttede Borgerrepræsentationen at udstede flere tilladelser til julemarkeder i centrum. Man ønskede at bruge byens åbne pladser mere aktivt uden for sommermånederne. Det øgede antal julemarkeder resulterede i flere kritiske røster. KBH K deltog i debatten og advokerede for en revurdering af beslutningen om at udstede flere tilladelser. Vi ønskede desuden, at der blev formuleret en række kvalitetskrav til julemarkederne i Indre By. Det kan du læse mere om her.

KBH Ks ønsker blev hørt, og antallet af julemarkeder i Indre By er blevet tilpasset. Det har dog ikke stoppet de kritiske røster, senest i Information under overskriften ”Er tyskerne ved at stjæle vores jul?”

I en artikel i Information bliver julemarkederne kritiseret for at være ”for tyske” og for at medvirke til tivolisering af byrummet. Den samme kritik har lydt fra flere af KBH Ks medlemmer, der også stiller spørgsmålstegn ved varesortiment, logistik og æstetik omkring julemarkederne.

4 hurtige til julearrangørerne

For at nuancerer debatten, har vi taget en kop gløgg med arrangørerne bag to af julemarkederne i Indre By – Michael Deutsch, der står bag julemarkedet Højbro Plads og Henrik Mortensen fra julemarkedet på Kongens Nytorv.

Er julemarkederne tyske?

Julehusene, som danner grundlag for markederne, er rigtignok fra Tyskland, men over 50 % af udstillerne på julemarkederne er danske. Der er kun fire tyske stande på markedet på Højbro Plads og fem tyske stande på Kongens Nytorv. De andre udstillere er bl.a. fra Sverige, Norge, Italien, Holland, Polen og Frankrig. Hvis julemarkederne er noget, så er de internationale julemarkeder, fortæller Michael og Henrik samstemmende.

Hvad gør I for at inddrage det fastboende erhvervsliv?

Vi har et ønske om samarbejde med det fastboende erhvervsliv, og især de butikker, der ligger omkring julemarkederne. Vi har kontaktet flere erhvervsdrivende omkring markederne, men interessen for at deltage er ikke-eksisterende. I år har vi desuden stillet julehuse til rådighed på særlige fordelagtige vilkår til danske designere og kunsthåndværkere. Samtidig har vi haft en konkurrence, hvor man kunne vinde et julehus til fri afbenyttelse i hele perioden, hvis man var dansk designer eller kunsthåndværker.

Hvordan sikrer I variation?

Vi samarbejder om at sikre variation, så der er forskellige udstillere på de to julemarkeder. Men det er en udfordring at sikre variation og Københavner-egenart på julemarkederne. For hvad er Københavner-egenart egentlig?

Er der nogen barrierer for at imødekomme kritikken?

I København giver Kommunen tilladelse til julemarkederne for ét år af gangen. Den korte periode stiller store krav til arrangørerne. De etårige tilladelser er en begrænsning for yderligere investeringer i at udvikle julemarkederne. Vi vil gerne være med til at udvikle julemarkederne og julen i Indre By, men risikoen er for høj med 1-årige tilladelser. Vi vil derfor gerne have 5-årige tilladelser, så vi har mulighed for at investere yderligere i udviklingen, udsmykningen og æstetikken af julemarkederne.

Hvad er dansk jul og juletraditioner?

I artiklen fra Information udtaler Sekretariatsleder i KBH K, Maria Auchenberg sig også. Journalisten fra Information har dog valgt at udelade en vigtig pointe. Nemlig at KBH K udtaler sig om det øgede antal julemarkeder i 2015.

Når KBH K er citeret for, at vi gerne ser, at julemarkederne: ”… understøtter oplevelsen af københavnsk jul”, så er det variation, som vi efterspørger. En variation som KBH K også selv bidrager til i år med genbrugsjulebyen Remake Christmas på Nytorv. Læs mere her.

Når KBH K efterspørger variation, skal der ikke sættes nationalitet på. En af KBH Ks mærkesager er, at bevare et varieret butiksliv og sikre et mangfoldigt erhvervsliv i Indre By. Det gælder både det fastboende erhvervsliv og midlertidige udendørs tilbud som julemarkeder.

I artiklen fra Information nævner Caroline Nyvang, forsker i danske ritualer, skikke og traditioner, en ny problemstilling til kritikken af de tyske julemarkeder. Hun mener, at kritikken delvist handler om kvaliteten, men at det også er ”… et udtryk for, at mange danskere føler, at de er ved at miste grebet om deres egen kultur og traditioner”.

KBH K har også lavet research på ”danske juletraditioner”, og kan konstatere at størstedelen af de ”danske” juletraditioner er tilegnet fra blandt andet Tyskland og Sverige. Nogle af de få juletraditioner, som er fremdyrket i Danmark, er æbleskiver og risalamande.

Hvad mener du er dansk jul?

KBH K oplever, at antallet af julemarkederne har fundet et rimeligt leje, og at niveauet er hævet i år. Vi ønsker ikke en jul i København uden julemarkeder. Vi er interesseret i, at nuancere debatten og finde løsninger. Løsninger som er til glæde for de mange besøgende i juletiden – og som tilgodeser både erhvervsdrivende og julemarkeder.

/ Hvad er Københavner-ånd og dansk jul?

/ Kan erhvervslivet bidrage med at skabe variation i udbud i juletiden?

KBH K hører meget gerne fra dig. Send os din mening her. 

Fakta

/ Julemarkedet på Højbro Plads er 1.800 m2. Kongens Nytorv er 2.200 m2.

/ 50 % af de besøgende på julemarkederne er turister.

/ Julemarkederne i byen tiltrækker og samler både lokale og turister. På en god dag er der cirka 6000 besøgende i timen på julemarkedet på Højbro Plads og tilsvarende på Kongens Nytorv.