Sidebar

Kabells terrorsikring: Indre By skal forvandles til forhindringsbane

Træer, cykelstativer og bænke skal erstatte betongrise. Således lyder overskriften på en pressemeddelelse fra Københavns Teknik – og Miljøborgmester Morten Kabell den 24. august 2017 om terrorsikring af Indre By.

Forslaget er Borgerrepræsentationens opskrift på en permanent løsning til betonklodserne. Der skal dog i første omgang findes finansiering til projektet på budgetforhandlingerne i september, og Kommunen igangsætter derfor en kortsigtet løsning med forskønnelse af betonklodserne. Derudover ønsker man at se nærmere på mulighederne for en bilfri Middelalderby. I KBH K frembringer de foreslåede løsninger dog bekymringer.

KBH Ks bekymringer

Den kortsigtede løsning er i KBH Ks øjne meget kortsigtet og har allerede nu været der for længe, og til gene for erhvervslivet. Betonklodserne – forskønnet eller ej – vil forsat skærme for indgangene til byens butikker. Derudover besværliggør de fremkommeligheden for byens brugere, borgere og turister på landets mest besøgte handelsstrøg, uanset om de skal besøge Strøgets butikker eller ej.

Ser man på den langsigtede løsning, er KBH K bekymret for, hvilken betydning træer, cykelstativer og bænke vil få for fremkommeligheden i Indre By. Det må formodes, at de foreslåede tiltag opstilles hvor der i dag står betonklodser, altså ved indgangene til Strøget. Både ved Rådhuspladsen, Nytorv/Gammeltorv, Kristen Bernikows Gade og Kongens Nytorv er indgangen til Strøget ved et fodgængerfelt. Her vil træer, cykelstativer og bænke fremstå som klodsede løsninger i bybilledet – og besværliggøre fremkommeligheden i byen.

Foruden forslagene med terrorsikring lykkes det også Morten Kabell nok engang at advokere for at gøre Middelalderbyen bilfri. Morten Kabell ønsker flere cykler til byen. Men før man begynder at kigge på, hvordan man kan opfylde Teknik – og Miljøborgmesterens ønske om en bilfri Middelalderby, bør man få løst problematikken om cykelparkering. Indre By er fyldt med uhensigtsmæssigt parkerede cykler. KBH K støtter op om at flere cykler, men tiltag for at flere vælger cyklen skal dog ikke være på bekostning af biltrafikken til og fra Middelalderbyen.

Der er kun én løsning

KBH K har flere gange opfordret Københavns Kommune og Københavns Politi til dialog om permanente løsninger til gavn for byens borgere, brugere, turister og erhvervsliv. KBH K ønsker en sikker by. En by der er tryg og fremkommelig at færdes i. ”I KBH K mener vi, at pullerter er den eneste rigtige løsning, der opfylder de krav, der er til en by som København K. Vi opfordrer derfor Københavns Kommune til at genoverveje sin plan, så vi også i fremtiden vil have en tryg, æstetisk og fremkommelig by. Vi indgår gerne i den dialog”, slutter John Hansen, direktør i KBH K.