Sidebar

KCC SØGER DERFOR EN NY DIREKTØR TIL INDRE BYS CITYFORENING

KBH – Commerce & Culture (KCC) er indre bys cityforening, der i mere end 50 år har varetaget erhvervslivets interesser og styrket det lokale fællesskab med den ambition at skabe en levende by med attraktive oplevelser, shopping og gastronomi.

Foreningen befinder sig i en rivende udvikling og søger en ny direktør med tiltrædelse 1. juli 2022. Udover den daglige drift af foreningen vil direktøren også have ansvaret for det selvstændige selskab, Copenhagen Christmas ApS, der varetager juleudsmykningen af handelsgaderne i København K.

 

Du tilbydes:

En spændende stilling i en dynamisk forening med dygtige og engagerede medarbejdere placeret i København K. Som direktør for KCC får du ansvaret for:

/ Udvikling af KCC’s strategi i samarbejde med bestyrelsen

/ Drift, udvikling og daglig ledelse af foreningen i henhold til foreningens vedtægter og bestyrelsens anvisninger.

/ Personaleansvar for en projektkoordinator og studentermedhjælper

/ Udarbejde budgetter og likviditetsbudgetter til bestyrelsen samt opfølgning af disse

/ Hvervning og fastholdelse af medlemmer

/ Etablering af partnerskaber

/ Funding

/ Medlemsservice og -pleje

/ Markedsføring og branding af foreningen og medlemmerne lokalt og nationalt

/ Politisk interessevaretagelse i relation til Københavns Kommune, diverse udvalg, følgegrupper, i pressen og det offentlige ifb. med bl.a. Foreningens mærkesager.

/ Planlægning og afvikling af møder med offentlige myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere

/ Udvikling, planlægning og produktion af koncepter, events, bestyrelsesmøder og medlemsmøder

/ Håndtering af interessenter

/ Mulighed for at påvirke valget af nyt lejemål for Foreningen, der på nuværende tidspunkt holder til på Nørregade 28D, 1 sal. tv. Lejemålet fraflyttes ultimo oktober 2022. Direktøren vil derfor skulle håndtere flytning af sekretariatet.

/ Ansvar for driften af selskabet Copenhagen Christmas ApS – herunder hvervning af bidragsydere, sponsorer og funding samt udsmykning af nye gader og pladser.

 

Praktisk

Send ansøgning og cv på mail med ”direktør” i emnefeltet til direktør Maja Tini Jensen på maja.tini.jensen@kcc.dk.

Stillingen ønskes besat 1. juli 2022, og vi indkalder til samtaler løbende.

For yderligere spørgsmål til stillingen kontaktes foreningens nuværende direktør:

Maja Jensen på tlf. 51413122 / maja.tini.jensen@kcc.dk

 

Om KCC

KBH – Commerce & Culture (KCC) er cityforeningen i Indre By, der blev stiftet i 1971.

Vores medlemmer tæller detailhandlere, stormagasiner, hoteller, kulturinstitutioner, restaurationer og caféer, liberale erhverv som frisører, advokater, ejendomsudviklere og –ejere og mange flere. Vi er medlemmernes talerør til kommunen, andre myndigheder og i pressen.

Vi arbejder for, at det både er attraktivt at drive erhverv i Indre By og at bruge byen som lokal og turist.

Vi samarbejder med byens øvrige aktører fx uddannelsesinstitutioner, erhvervs- og turismeorganisationer og myndigheder, om at København skal være en attraktiv metropol og Danmarks bedste by at drive erhverv i.

Derudover har vi også anpartsselskabet Copenhagen Christmas ApS, som er ansvarlig for juleudsmykningen i Indre By.

Se mere via www.kcc.dk, eller find Copenhagen City Center på Facebook, Instagram og LinkedIn (KBH – Commerce & Culture)