Sidebar

KBH K – Commerce & Culture ansætter ny direktør

“Det er med stor glæde jeg kan orientere om, at John Hansen, ILLUM, pr. 1.9.2017 starter som direktør for KBH K. Vi har arbejdet længe på at ansætte den helt rigtige profil til at lede, løfte og vedligeholde vores forening efter Maria Auchenbergs fratrædelse. Det er bestemt lykkedes nu”, fortæller KBH K formand Kim Jensen.

John Hansen har været en del af Københavns detailhandel siden 1975, hvor hans karriere startede i Magasin. Her var han ansat i 23 år og beklædte adskillige ledende poster med flotte resultater. Bl.a forretningsdirektør i Magasin Rødovre og Gruppechef for sport og børnetøj. Her var han desuden koordinator for udviklingen af børnetøjsmærket BAKITO, som var et samarbejde mellem stormagasiner i England, Schweiz, Holland, Finland, Frankrig og Danmark.

Efter Magasin blev han ansat som underdirektør i Tivoli hvor han bl.a. havde ansvaret for ombygning og vedligehold af Haven og forlystelser, Julemarkedet og den driftsmæssige kontakt til Tivoli i Japan. I denne periode var han også kontakten til Københavns kommune, hvor støjgener af forskellig art var et stort emne. Kontakten til brandvæsen og politi var en anden del af opgaven samt den daglige kontakt til Tivolis lejere.

Herefter fulgte et par år som hhv. indkøbsdirektør for en dansk elektronikkæde og retail direktør for et dansk brand med forretninger mange steder i Europa og Danmark.

Ringen sluttede i 2004 med ansættelse i ILLUM som COO hvor opgaverne var ansvar for ombygning, vedligehold, Servicecenter, sikkerhed og logistik samt den daglige drift med salgsansvar og daglig kontakt til de brands der havde koncessioner i ILLUM samt drift af egne afdelinger. Disse opgaver indebar kontakt til offentlige myndigheder på rådhuset, politiet og brandvæsen. De seneste 2 år har opgaven været meget relateret til den store ombygning ILLUM gennemgår og har således givet kontakt til mange håndværkergrupper. Her blev turisme og drejningen af Servicecenter til en Customers Lounge & services en vigtig del og netværket blev yderligere udviklet, idet samarbejde med hoteller, rejsebranche og turistinformation blev en vigtig del af denne nyskabelse

Ud over forretningslivet har han været aktiv i forskellige sammenhænge. Bl.a. har han siddet i KBH K´s bestyrelse siden 2004, i repræsentantskabet i Håndværkerforeningen siden 2015 samt i repræsentantskabet i Odd Fellow Palæet siden 2012, hvor han nu er formand.

Fokus på kommerciel udvikling og dialog

John har en stor international erfaring gennem sine tidligere beskæftigelser og et meget stort netværk indenfor mange områder der vil kunne gavne KBH K. Som han selv udtrykker det: ”KBH K skal nu være en synlig medspiller på alle fronter i København, til glæde for vores medlemmer, til glæde for samarbejdspartnere samt alle de netværk som nu en gang ligger i denne sfære. Vi skal specielt overfor vores medlemmer være synlige gennem vores tilstedeværelse med og hos dem og være til rådighed med hjælp og vejledning når behovet er der. Derudover skal vi have genskabt den konstruktive relation til Københavns kommune, så vi i fællesskab kan løfte forretningslivet i København. Dette kan ikke gøres som en enmandshær, men skal gøres sammen med de dygtige medarbejdere i sekretariatet og den til enhver tid siddende bestyrelse”. 

“Jeg glæder mig meget til både det fortsatte og kommende samarbejde”, afslutter Kim Jensen.

Indtil den 1.9.2017 vil det stadig være Louise Hansen der med kyndig hånd driver foreningen med arrangementer oa.

For yderligere kommentarer, kontakt venligst

Kim Jensen, Bestyrelsesformand KBH K på mail: kimjensen50@mac.com.