Sidebar

Invitation: KBH K generalforsamling

Sammen har vi udviklet København gennem fire årtier.
Vær med, når vi dykker ned i året, der er gået og giver en smagsprøve på fremtidens KBH K – Commerce & Culture.

Generalforsamlingen er din mulighed for at præge organisationen, sige din mening og være med til at sætte en dagsorden. Det har vi gjort mange gange i løbet af de over 40 år vi har eksisteret – og det skal vi fortsætte med at gøre.

KBH K’s bestyrelses og sekretariatet deltager i generalforsamlingen, hvor vi gennemgår året, der er gået og planerne for 2017. Vi skal fokusere på din medlemsorganisation. Vi stiller vi skarpt på den udvikling, vi er i godt i gang med som et led af strategien frem mod 2020, og diskuterer hvordan vi fremmer og formidler Indre Bys kvaliteter som destination, så du som erhvervsdrivende kan mærke det.

Modsat tidligere år, afholdes årets Generalforsamling som et morgenmøde. KBH K sørger for let morgenmad til deltagerne. Det er gratis at deltage i Generalforsamlingen. Du kan tilmelde dig Generalforsamlingen ved at klikke på knappen nederst på siden. Af hensyn til bestilling af forplejning er sidste chance for tilmelding fredag d. 24. februar.

Lad din stemme blive hørt, få indflydelse og dyrk netværket og fællesskabet!

Hvornår: Torsdag d. 2. marts 2017 fra kl. 8:00-10:00

Hvor: Café Liva, Nyhavn 26, 1051 København K

Valg til bestyrelse

Jævnfør KBH Ks vedtægter er der i år valg til KBH Ks bestyrelse. Størstedelen af bestyrelsen er på genvalg, mens 4 bestyrelsesmedlemmer efter mange år ønsker at udtræde. Det giver mulighed for fornyelse af bestyrelsen.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges på generalforsamlingen.

Ønsker du at bidrage til vedligeholdelse og udvikling af Indre by har du nu mulighed for at blive en del af en interessant bestyrelse og sætte dit præg på KBH Ks arbejde. For at kunne stille op til bestyrelsen skal du være medlem af KBH K.

Læs mere om kandidaterne her. 

Send en mail til info@kcc.dk for høre nærmere om KBH Ks bestyrelse.

Program for generalforsamlingen

Generalforsamlingen er vores højeste ledende og beslutningstagende instans. Dagsordenen har følgende formelle punkter:

// Valg af dirigent

// Formandens beretning

// Forelæggelse af årsregnskab

// Fastsættelse af kontingent

// Indkomne forslag

// Valg til bestyrelse

// Valg af statsautoriseret revisor

// Eventuelt

Årsrapporten kan rekvireres ved at skrive til info@kcc.dk

Tilmelding

Tilmeld dig generalforsamling ved at klikke på nedenstående knap.

Eventbrite - KBH K Generalforsamling 2017

Tilmelding er nødvendig og bindende. Vi byder på en let anretning og de bedste muligheder for at netværke. Mødet er gratis for medlemmer af KBH K. Hvis du oplever problemer med vores tilmeldingssystem, så send en mail til info@kcc.dk