Sidebar

Mød kandidaterne til bestyrelsen

Torsdag den 3. marts afholder KBH K Generalforsamling. Som tidligere fortalt her på siden, er der valg til bestyrelsen på dagsorden til årets Generalforsamling. Ifølge KBH Ks vedtægter vælges bestyrelsen af og blandt foreningens medlemmer, og består af indtil 12 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Kandidater der genopstiller til bestyrelsen

Centermanager Kim Jensen, DEAS

Jeg har igennem 40 år været beskæftiget med detailhandel på Strøget, og har derigennem en stor interesse for detailhandlens vilkår og udviklingen i Indre By. Jeg har været med i bestyrelsen i KBH K gennem flere år. Fra tiden med Kirsten Toxsværd og nu med Maria. Jeg er nu formand for bestyrelsen og ser langt hen ad vejen min rolle som maskinmester. Altså primus motor for at få maskinen KBH K til at fungere, sikre den rette profil på og for foreningen og sikre en ordentlig tone og frem for alt fastholde retningen. Vi er i gang med en transformationsproces hvor vi spidser blyanten i forhold til at fungere for detailhandlen, hvor vi sikrer god dialog til Rådhus, politi og andre interessenter. Dette arbejde fortsætter jeg meget gerne i 2017 / 2018. I det daglige er jeg direktør for Amager Centret og Nørrebro Bycenter. Også herfra trækker jeg mange synergier til min funktion som formand for KBH K.

Direktør Lise Hjort, Apair

Jeg ejer Apair, som er en multibrand butik som ligger i City og Københavns Lufthavn. Jeg producerer også sko i Italien, og sælger dem primært i Skandinavien. Jeg har haft stor glæde af at arbejde sammen med KBH K, da jeg har fået hjælp ved flere arrangementer jeg har afholdt, bl.a. med at søge tilladelser til mine arrangementer. KBH K giver et sammenhold og et tilhørsforhold til andre butikker i København, hvilket jeg har haft stor glæde af. Som mindre butik er det godt at stå sammen og lave fælles projekter. Jeg går ind for en åben by, og bakker op om søndagsåbent og synlighed. En ren og sikker by er også i højsæde hos mig.

Chief Operational Officer John Hansen, ILLUM

Jeg har været CTO i ILLUM A/S siden 2004. Har en fortid i Magasin hvor jeg var i 23 år. Har i alle årene i ILLUM haft ansvaret for de ændringer der er sket og senest ombygningen af hele ILLUM såvel udvendigt som indvendigt. Jeg har herved fået et godt samarbejde med Københavns Kommune og diverse embedsmænd og borgmestre, samt andre offentlige instanser. Jeg har siddet i bestyrelsen i København K siden 2004 og bl.a. været del af genopfindelsen af juleudsmykningen i København. Mit kendskab til København er stort og specielt detailsegmentet ligger mig meget på sinde og hvorledes vi hele tiden kan styrke den gennem tiltrækning af københavnere, danskere generelt samt turister udefra. Derfor anser jeg det for vigtigt at vi bliver betragtet som en åben og rummelig by uden for mange begrænsninger for bl.a. bilister. Af samme årsag mener jeg også man bør se mere nuanceret på cyklismen, end der gøres fra politisk hold i øjeblikket. Jeg anser desuden samarbejdet med kultur og serviceerhverv for væsentlig hvorfor sammensætningen af bestyrelsen i KBH K bør afspejle dette.

Direktør Marianne Kolos, Conditori La Glace

Jeg har haft min daglige gang i Københavns centrum de sidste 30 år. Conditori La Glace har været en del af København siden 1870 – på trods af alderen så forsøger forretningen at være en del af det nutidige København og deltage i hvad der foregår i byen. Det hjælper KBH K med til både med konkrete oplysninger om begivenheder og tiltag til kommende events. Altsammen noget hele byen har glæde af. Det handler bare om at række ud og gribe fat. Jeg værdsætter, at KBH K er den platform, hvor man bedst har mulighed for at møde sine naboer i byen; de andre forretningsdrivende – både i eget nabolag og rundt om i de andre gader. Jeg ved at KBH K som eneste organisation har et fælles talerør overfor offentligheden, herunder kommunen, som er meget vigtig. Uden KBH K ville der være meget lidt fællesskab mellem de forretningsdrivende i København. Jeg bidrager til at få skabt kontakt mellem butikkerne.

Lotte Ladegaard Zeuthen, Privat medlem (Kommunikation/Dansehallerne – Carlsberg Byen)

Jeg har arbejdet i mere end 20 år i det københavnske kunst – og kulturliv. Min mission i KBH K er at styrke kulturen og samarbejdet mellem forretnings – og kulturlivet i Indre By. Siden jeg blev medlem af bestyrelsen har jeg bidraget med idéen til spped-dating mellem kulturinstitutioner og retailers, inspiration til Copenhagen Christmas, artikler til medlemsbladet og tekst til Idékatalog for Strøget, der har ført til Københavns Kommunes beslutning om at udarbejde en helhedsplan for Strøget. Beslutningen om en helhedsplan er et konkret resultat af KBH Ks strategiske arbejde. Det er første step på vejen mod forbedringer og indsatser, der skal gøre Indre By til et endnu mere attraktivt og interessant område for os alle – og det arbejde vil jeg meget gerne være med til at fortsætte og folde ud i de kommende år.

Direktør Michael Søemod, Sømod’s Bolcher

Sømods Bolcher har produceret bolcher på traditionel vis siden 1891. Sømod’s Bolcher er dermed som en historisk tidskapsel, der giver et indblik i Københavns håndværkerhistorie og traditioner. Mange besøgende i København forbinder byen med de store – “gågaderne, Strøget og Købmagergade” og de store varehuse. Det er uden tvivl, at disse er magneter for de besøgende, men at mange oplevelser, og det der gør København unik og adskiller sig fra butikscentrene, er muligheden for at gå på opdagelse i byens små gader, og finde specialbutikker og spisesteder, som man ikke finder andre steder. Derfor finder jeg det nødvendigt, at KBH K afspejler både de store forretninger og de mindre specielle. Jeg sætter fokus på, at alle medlemmer af foreningen kan se sig repræsenteret.

Nye kandidater til bestyrelsen:

Marketingchef Sofie Molls, Illums Bolighus

Jeg har været marketingchef i Illums Bolighus på Amagertorv de sidste 12 år. Jeg har gennem den seneste årrække fungeret som suppleant for Henrik Ypkendanz i Kbh K regi og har derfor glimrende kendskab til foreningens udfordringer og fokusområder. Det ligger mig på sinde at være medvirkende til, at udvikle Kbh K konceptet og derved fremadrettet sikre at København fremstår med et spændende bymiljø med fokus på handel og kultur. Min bopæl er i København K og jeg har derfor min daglige gåtur gennem indre by og fornemmer udviklingen.

Advokat Claudia S. Mathiasen, Winsløw Advokatfirma

Winsløw Advokatfirma er et specialistfirma, som har fokus på juridisk rådgivning om fast ejendom. En række af firmaets klienter er enten ejere eller lejere af ejendomme, herunder butikslejemål, i centrum af København. Jeg er er partner i Winsløw Advokatfirma, og jeg har i en årrække rådgivet bl.a. internationale retailere, som allerede har butikker i København, eller som har ønsket at etablere sig i København. Jeg vil gerne bidrage til bestyrelsens arbejde for også at skabe international opmærksomhed om, at København er attraktiv for nye udenlandske retailere at etablere sig i.

Administrerende direktør Camilla Frank, Copenhagen Fashion Week, Copenhagen Fashion Festival og Fashion Forum

Jeg har været administrerende direktør for Copenhagen Fashion Week, Copenhagen Fashion Festival og Fashion Forum siden december 2016. Jeg er tidligere medstifter af og direktør for det digitale mode- og livsstilsunivers Fashion-post.dk. Desuden har jeg en baggrund som direktør i Egmont Hjemmet Mortensen i Oslo, Norge, for magasingruppen ‘Ung Kvinne’ og chefredaktør for en håndfuld danske og norske månedsmagasiner og ugeblade som Alt for Damerne, Eurowoman og Costume. Jeg har boet i hjertet af København K i mere end 10 år og er en dedikeret bruger af (samtlige!) butikker og kulturelle tilbud i hovedstaden.

Divisionschef Brian Kristensen, Q-Park

I Q-Park bygger og driver vi parkeringshuse og åbne parkeringsarealer. Vi beskæftiger i dag næsten 200 medarbejdere og administrerer ca. 55.000 parkeringspladser. Q-Park kom til Danmark i 2005, men er en hollandsk ejet virksomhed der i dag findes i alle de vesteuropæiske lande hvor vi er blandt de største p-selskaber på markedet. Mit job i Q-Park er som chef for P-husene. Jeg er ansvarlig for IT, Salg, kundeservice og Facility service. Jeg har haft jobbet i Q-Park i snart 2 år. Jeg har  før dette tilbragt 12 år i forsikringsbranchen, de 8 af dem som chef. Primært med rejseforsikring hvor jeg har arbejdet med medicinske transporter og evakueringer fra udlandet. Lige før jeg startede i Q-Park har jeg været med til at op starte bil-bugseringsselskabet Viking Assistance i Danmark. Jeg sidder også i cityforeningen i Aarhus, Odense og Aalborg, hvorfor jeg tænker, jeg kan bidrage positivt med erfaringer fra andre byer i Danmark. Jeg bor med min hustru i København og er aktiv lystfisker.

Forretningschef Anne Marie Hansen, Magasin

Jeg har arbejdet med i retail i 20 år. I mit nuværende job som forretningschef i Magasins største forretning, Kongens Nytorv, lægger jeg stor vægt på at kende hvad der sker i byen – vi har mange lokale kunder som besøger os flere gange om ugen. Jeg har et indgående kendskab til mine kunder der kommer i forretningen via de mange kundeanalyser vi foretager – herunder synliggørelse og tilgængelighed bl.a. via vores ensrettede åbningstider – hvilket har givet positivt afkast. Turister betyder meget for forretningen, og jeg har derfor over de sidste par år lagt fokus på at bringe forretningen tættere på turisternes ønsker. Vi arbejder på en yderligere opgradering af vores turistkoncept, således at vi kan være med til at gøre København endnu mere spændende, tilgængelig og yde den service vi mærker turisterne efterspørger. I den daglige drift af forretningen lægger jeg vægt på, at have et godt og bredt samarbejde med alle vores partnere. Det betyder meget for mig, at vi har en åben og ærlig dialog, så vi bevæger os fremad, og får skabt bedst mulige resultater. Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen i Lyngby Handelsforening. Min erfaring derfra kombineret med mit arbejde i dag – vil jeg gerne byde ind med, i et samarbejde i KBH K.

Head of PR and Communications, Maja Tini Jensen, Copenhagen Street Food & Julian Group

Jeg elsker København! Og derfor vil jeg bidrage til, at KBH K forsat medvirker til at udvikle byen og tiltrække både lokale borgere og turister med fx kulturelle og gastronomiske oplevelser. Som PR & Kommunikationschef for Julian Group har jeg bl.a. stået for planlægning og eksekvering af PR og kommunikationsstrategien samt håndtering af Public Affairs (fx dialog med Københavns Kommune) for Danmarks første street food marked – Copenhagen Street Food på PapirØen, som ifølge Børsen er blevet Københavns femte største attraktion. Jeg har været i Julian Group i fire år. Julian Group tæller desuden Restaurant Julian på Nationalmuseet samt restaurant Toldboden beliggende ved Kastellet. Jeg har haft stor glæde af KBH Ks morgenmøder og arrangementer, hvilket har været med til at udvide mit professionelle netværk og kendskab til handelslivet i Københavns centrum. Desuden har jeg haft fornøjelsen af at være vært ved et af KBH Ks arrangementer, der fandt sted på Copenhagen Street Food på PapirØen. Som medlem af KBH Ks bestyrelse vil jeg således bidrage med min erfaring inden for kommunikation, events, turisme og restaurationsbranchen.

Direktør Brian Kubach, Y’s Café og Cocktailbar

Jeg har været i Fona i 23 år, og var i sin tid med til at starte Fona 2000 på Strøget. Derefter har jeg været restauratør i 25 år, i Nyhavn i 5 år, og Y`S Cafe & Cocktailbar på Nørreport sammen med Yvonne Kubach i 25 år til september. Jeg har daglig kontakt til renhold, politi og de erhvervsdrivende i Indre By, og har været medlem i KBH K i 8 år, hvor jeg deltager i udvalgsmøder og møder med politikere.

Listen opdateres løbende med nye kandidater.

Ønsker du at stille op til KBH Ks bestyrelse, så send en mail til info@kcc.dk for at høre nærmere.