Sidebar

KCC Generalforsamling 2020

Torsdag den 30. april holder vi vores årlige generalforsamling og du er inviteret. Generalforsamlingen er din mulighed for at præge organisationen, sige din mening og være med til at sætte dagsordenen.

Forsamlingsforbuddet sætter dog desværre en stopper for vores tiltænkte afvikling af KCC’s generalforsamling.

I samråd med bestyrelsesformanden vælger sekretariatet at lade dette års ordinære generalforsamling afholde digitalt torsdag den 30. april kl. 17.30-18.30. De annoncerede indlæg fra Magasin og BRIQ bortfalder desværre. Vi håber at indlæggene kan komme i spil på et medlemsmøde senere på året, når vi må samles igen.

 

Dagsorden for Generalforsamlingen:

// Valg af dirigent

// Formandens beretning

// Forelæggelse af årsregnskab

// Fastsættelse af kontingent 2020

// Indkomne forslag

// Valg til bestyrelsen

// Valg af statsautoriseret revisor

// Eventuelt

Har du forslag du ønsker behandlet til punkt 5, skal disse være os i hænde inden 15. april.

 

Tilmeldte til årets generalforsamling vil inden længe modtage besked fra sekretariatet om de praktiske detaljer for online-mødet. Hvis du ikke har nået at tilmelde dig generalforsamlingen endnu, kan du skrive til os på info@kcc.dk.