Sidebar

GENERALFORSAMLING I KCC

Tirsdag den 29. marts 2022 holdt KCC sin årlige generalforsamling, der i år bød på et spændende oplæg af kommunikations- og marketingsdirektør Tine Kastrup-Misir fra Wonderful Copenhagen om planen for Comeback Copenhagen, der skal få turisterne tilbage. Desuden kunne medlemmerne få en god gennemgang af 2021 præsenteret af KCC’s formand Claudia Mathiasen.

Årsregnskabet blev godkendt, og der var valg til bestyrelsen, hvor vi måtte sige farvel og tak for samarbejdet til Anne Marie Hansen (Magasin), Alex Pedersen (Q-Park), Malte Kamp Videbæk (Piesystems) og Marius Møller (Group88).

I stedet kunne vi byde velkommen til Anders Thorup-Jensen (Piesystems), Jannie Schougaard (Q-Park) og Michael Dupont (Magasin), som kan se frem til at samarbejde med de eksisterende medlemmer af bestyrelsen. Læs mere om de tre nye medlemmer her.

Tak til Studenterhuset for værtskab og tak til medlemmerne for deres deltagelse, input og drøftelser ved bordene, hvilket bidrager til at styrke netværket og fællesskabet i byen.

Referat og årsregnskab kan rekvireres ved at sende en mail til info@kcc.dk.