Sidebar

Mandag den 27. september afholdte KCC kontaktudvalgsmøde. Som noget helt særligt gæstede politidirektør for Københavns Politi, Anne Tønnes vores møde, hvor hun blandt andet kunne løfte sløret for, hvad der arbejdes på i de øverste lag hos politiet.

På mødet drøftede vi blandt andet status på gadekriminalitet, nu hvor landet for alvor er genåbnet, hvor politiet talte medlemmerne igennem seneste statistikker og udviklinger. Vi fremsender materiale på dette snarest muligt.

Herudover talte vi om udfordringer med cykelparkering og vanvidscyklister, samt udfordringer ved sagsbehandlinger i forbindelse med udeserveringer og bevillinger.

Derudover fortalte politiet lidt om de udfordringer, de har oplevet i forbindelse med byrumsforsøgene. Her kunne KCC også byde ind i forhold til de meldinger, vi har modtaget fra vores medlemmer.
De erfarede problematikker er overordnet de samme, nemlig at forsøgene har skabt kaos i de små stræder bl. a. ift. varelevering og blandingen af fodgængere og cyklister på gaden.

Tak til KCC medlem Rekom Group for at lægge lokaler til og tak til de deltagende for et interessant møde, der skal sikre det tætte samarbejde med politi og erhvervsdrivende.

Deltagere:

KCC var repræsenteret ved: Marius Møller (Group 88), Yvonne og Brian Kubach (Y’s Café), Mark Smed (Magasin), Thomas Bergstrøm (ILLUM), Ziryan Biston og Emir Saburich (G4S) og Lars Børsting (REKOM) og Maja Jensen (KCC).

Politiet var repræsenteret ved: Gert Sejbak (ledende politiinspektør), Peter Dahl (linjechef Beredskabsenheden), Tommy Laursen (Centerchef, Center for borgertryghed), Anne Tønnes (Politidirektør Københavns Politi) og Thomas Christensen (Sektionsleder Indre By nærpoliti).

Københavns Kommune var repræsenteret ved: Line Ishøy Nielsen (Enhedschef TMF, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed) og Mikkel Halbye Mindegaard (Bylivschef, TMF).