Sidebar

En sag for KBH K: Nye krav til julemarkeder i byen

Selvom vi kun er på vej ind i foråret, er KBH K allerede i fuld gang med planlægningen af Copenhagen Christmas og julen 2016.

Sidste år skabte KBH K i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning platformen Copenhagen Christmas ud fra et fælles ønske om at udvikle København som juleby. Samtidig indledte KBH K en dialog med Teknik og Miljøforvaltningen om julemarkederne i byen. Holdningen fra KBH K var klar. Vi efterlyste kvalitet, æstetik og Københavner-ånd.

Læs KBH K’s holdninger til julemarkederne i byen her

Vores holdninger og ønsker er blevet hørt og Københavns Kommune har nu ændret ansøgningsprocessen, så arrangører af julemarkeder skal leve op til en række specifikke kvalitetskrav. Det betyder, at man for eksempel ikke kommer til at se et pariserhjul på Nytorv igen.

Nye bedømmelseskriterier

Center for Trafik og Byliv i Københavns Kommune vurderer ansøgninger til julemarkederne i henhold til kriterier formuleret af Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2014, der stiller krav til, at julemarkederne skal sikre åbenhed mod den eksisterende by, invitere til samarbejde med det lokale erhvervsliv og desuden sikre høj æstetisk kvalitet, især når det gælder markedernes yderkant.

Ud fra dialog med KBH K, evaluering af julemarkederne 2015 samt Kommunens visioner om at skabe en levende by med ansvar og kant, bliver der fremadrettet lagt vægt på:
/ Kvalitet i både varesortiment og eksekvering
/ Fremkommelighed
/ Æstetik generelt
/ Variation
/ Københavner-egenart

Harmoni med det eksisterende erhvervsliv

I december 2015 var KBH K i dialog med en række erhvervsdrivende omkring Kultorvet og Kgs. Nytorv, der oplevede store udfordringer med julemarkederne foran deres forretninger. Sekretariatsleder Maria Auchenberg, fortæller: “Vi ønsker begivenheder på byens torve og pladser. Men det skal være aktiviteter, som bidrager positivt til bylivet i harmoni med de fastboende erhvervsdrivende. Der skal stilles krav til kvalitet og indhold – og der bør selekteres i hvor mange – og hvilke markeder, man ønsker i byen. Nogle pladser og torve fungerer bedre til markeder end andre. Vi er rigtig glade for, at vores stemme er blevet hørt”.

Slut med pariserhjul og julemarked på Kultorvet

KBH K modtog feedback fra flere erhvervsdrivende omkring Kultorvet om forringet omsætning, forringet synlighed og manglende inddragelse fra julemarkedet. En erhvervsdrivende i Rosengården ved Kultorvet fortalte: “Vi har desværre kunne mærke at julemarkedet har haft en negativ effekt på vores julesalg. Dels fordi måden man har placeret markeret gør, at man driver de handlende videre mod Købmagergade, dvs. væk fra Rosengården, hvor vi er placeret, og samtidig mener vi slet ikke, at julemarkedet har den højere kvalitet som vi forsøger at opnå”.

Kultorvet har været forsøgt brugt til julemarkeder de foregående to år. Som resultat af pladsens fysiske indretning og massive flow af fodgængere har det dog vist sig svært at integrere et julemarked succesfuldt i byrummet. Julemarkedet opleves som skærmende for det eksisterende erhvervsliv, hindrer fremkommeligheden på pladsen og bidrager ikke til det gode byrum, som København bør bestå af. Center for Trafik og Byliv har vurderet, at Kultorvet egner sig bedre til mindre arrangementer af kortere varighed. Derfor vil der i 2016 ikke komme til at være julemarked på Kultorvet. Desuden vil der heller ikke fremadrettet komme pariserhjul på Nytorv.

“Vi er blevet en del erfaringer rigere, og jeg kan allerede nu sige, at vi for eksempel ikke kommer til at se et pariserhjul på Nytorv igen. Folk vil gerne have mere kvalitet i selve julemarkederne og i de ting, som bliver solgt. Markederne skal også have et mere lokalt, nordisk præg og være bedre integreret med den omgivende by. Det er den rettesnor, vi vil arbejde videre ud fra,” siger centerchef Steffen Rasmussen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.

Opfordring til Kultorvet

KBH K arbejder på at samle de erhvervsdrivende omkring Kultorvet, Rosengården og Hauser Plads om en fælles kvarterindsats, som bl.a. nu har mulighed for at udfolde sig i julemånederne, hvor torvet vil være åbent for mindre arrangementer og tiltag, der inddrager det lokale erhvervsliv.

“KBH K har stor erfaring med at hjælpe medlemmer med at stable arrangementer og events på benene og engagere dem i byrummet uden for butiksfacaderne. En oplagt mulighed for det omkringliggende erhvervsliv ved Kultorvet er nu at byde aktivt ind på den plads, der er til rådighed foran deres butikker i eksempelvis juletiden. Vi har tidligere erfaret, at når erhvervslivet samler sig og byder ind som en samlet gruppe, giver det gode muligheder for at skabe unikke initiativer og oplevelser i byrum, fordi de alle har noget forskelligt at byde på og bidrage med” udtaler Maria Auchenberg.