Sidebar

Til kamp mod lommetyverier

Københavns Kommune gentager succesen fra sidste års kampagne mod lommetyverier, hvor københavnere og turister kærligt opfordres til at passe bedre på deres ting, når de færdes i byen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Københavns Politi.

Med et øget fokus på, hvad der gør det let for tricktyvene at komme til folks lommer, skal kampagnen være en reminder om, at man skal være opmærksom på sine ejendele. Kampagnen går under navnet “Pickpockets love distractions” og er særligt målrettet turister og unge, som er de grupper, der oftest bliver bestjålet, fordi de bliver distraheret eller er uopmærksomme når de færdes i byen.

Kampagnens mål er at ændre målgruppens adfærd med forebyggende tiltag, for at det bliver sværere for lommetyvene at udføre tyveriet.

Kampagnen

Pickpockets love distractions skydes i gang fredag den 25. maj med en happening på Dronning Louises Bro, og vil være synlig i byrummet i uge 22 og 23, bl.a. i offentlig transport, på sociale medier og i byrummet med outdoor kommunikation og events. Derudover har du også mulighed for at støtte op om kampagnen i din butik med kampagnemateriale i form af plakater og postkort på hhv. engelsk og kinesisk. Er du interesseret i at modtage postkort for kampagnen og dermed støtte op om det gode budskab, så send en mail til info@kcc.dk.

Gode råd

I forbindelse med kampagnen sidste år, gav Anja Bolbro, Fuldmægtig i Center for Byudvilking i Københavns Kommune, en række gode råd til, hvordan man som erhvervsdrivende kan hjælpe med forebyggelse af lommetyverier mod kunder og besøgende – både i og uden for din butik. Det kan du læse mere om her: http://kcc.dk/nyheder/lommetyverier-skal-mindskes-koebenhavn/

Resultater fra 2017

I forlængelse af kampagnen udførte Megafon en undersøgelse af kampagnen, budskabet og udførelsen. Her konkluderede Megafon, at kampagnen var en stor succes, da langt størstedelen af Københavnerne (86%) opfattede kampagnens budskab og tænkte på lommetyveri, når de så kampagnen. Størstedelen (66%) af de adspurgte turister opfattede ligeledes kampagnens budskab med det samme.

Kampagnen vurderes at være relevant og vel modtaget. Således tænkte over halvdelen (54%) af borgerne som det første, at kampagnen var en god ide/initiativ, og 4 ud af 5 (80%) synes, at kampagnen var god/meget god.

Det som respondenterne synes bedst om, var den opmærksomhed, som kampagnen i sig selv (52%), og politiet i særdeleshed (52%), skabte.

Det var en god strategi at føre kampagne med mange samarbejdsparter, da næsten alle respondenter (89%) havde et meget/overvejende godt indtryk af samarbejdsparterne, fordi de støtter i kampagnen.

Kampagnens effekt på borgernes adfærd var særdeles tilfredsstillende, da 3 ud af 4 (76%) var helt/overvejende enige i, at kampagnen øgede deres opmærksomhed omkring lommetyveri. Ligeledes angav knap halvdelen af borgerne, at kampagnen fik dem til at være opmærksomme på værdigenstande (49%), lukke og lyne tasker (45%), samt at sikre, at penge og mobiltelefon er sikkert opbevaret (44%). Omtrent lige så mange angiver, at de gør eller vil gøre brug af disse forebyggende tiltag fremover.

Udenlandske turister er endnu mere begejstrede for kampagnen end københavnerne. Således mente næsten alle adspurgte turister, at kampagnen var god/meget god (98%), samt at den øgede deres opmærksomhed omkring lommetyveri (97%). På trods af den store opmærksomhed mod lommetyverier – så var det kun en meget lille andel af turisterne (3%), der fik indtryk af, at ”København er en utryg by med kriminalitet”. Kampagnen fik skabt stor opmærksomhed mod lommetyverier uden at det skabte stor utryghed.