Sidebar

Udkast til helhedsplan for Strøget

Siden 2015 har KBH K arbejdet for at give Strøget et løft. Det kom først til udtryk i 2016 med et Idékatalog for Strøget som Beskæftigelses – og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev tog med til budgetforhandlingerne. Idékataloget fik dog desværre ikke den nødvendige støtte for at kunne realiseres, men det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en helhedsplan på baggrund af Idékataloget. Du kan læse mere om Idékataloget her.

Et udkast til Helhedsplanen er nu klar, og er blevet sendt i offentlig høring frem til 22. maj. I udkastet fremhæves større og mindre tiltag der kan være med til at give Strøget det tiltrængte løft. Tiltagene fokuserer blandt andet på renhold, cykelparkering, skiltning.

Udkastet tager samtidig udgangspunkt i 3 scenarier ud fra et økonomisk perspektiv. Således tager scenarie 1 udgangspunkt i, at Strøget som vi kender det bevares, dog med en højere standard for oprydning og renhold, mens scenarie 3 inkluderer større projekter som belægning og underjordiske affaldsskakter. Scenarie 2 er en mellemting mellem scenarie 1 og 3. Læs hele udkastet til Helhedsplanen for Strøget her.

Høringssvar

KBH K indsender høringssvar til udkastet. Overordnet er KBH K glade for, at vi har været en del af processen fra start, og at udkastet til Helhedsplanen forsat inkluderer flere af de fremsatte forslag til indsatser der kan give Strøget et løft. Men vi vil også gerne høre din mening. Du kan sende dine kommentarer til høringsvaret til info@kcc.dk.

Du kan også sende dit høringssvar direkte til Københavns Kommune via dette link. Vælger du selv at indsende dit høringssvar, opfordrer vi dig samtidig til at sende dit høringssvar til KBH K. Dermed kan dine input også være en del af vores høringssvar til Københavns Kommune.

Videre proces

Når den offentlige høring er afsluttet vil Teknik – og Miljøforvaltningen udarbejde en samlet oversigt over høringssvar og kommentarer. Ud fra dette vil Teknik – og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen tage stilling til videre arbejde med helhedsplanen, blandt andet i forbindelse med budget 2018.

Vi holder jer orienteret, og vil snarest invitere til dialogmøde om udkastet til Helhedsplan for Strøget.