Det smukke København

Byens æstetik og byens rum er afsæt for mange af vores mærkesager

Sidebar

KCC – Københavns hjerte

KBH – Commerce & Culture (KCC) er Indre Bys erhvervsforening.

For at værne om byens liv og fremme samspillet mellem handelslivet og kulturen og stiftede mere end 100 forretningsdrivende i Indre By foreningen Københavns City Center i 1971.

I 2014 skiftede vi navn til KBH K – Commerce & Culture, inden vi i 2018 blev til det vi er i dag: KBH – Commerce & Culture (KCC).

Siden 1971 har KCC samlet, forenet og repræsenteret Københavns forretningsdrivende, kulturinstitutioner og -aktører, hoteller, restaurationer, caféer, barer og liberale erhverv. Kort sagt, repræsenterer KCC Københavns hjerte – og dét er vi stolte af!

KCCs primære opgave er, at varetage vores mange medlemmers interesser i ønsket om at skabe de bedst mulige rammevilkår for at drive virksomhed i Indre By, København.

Butikkerne i København spiller nemlig en helt unik rolle i hovedstaden og spiller en helt central rolle i udviklingen af vores elskede København. København er Købmændenes by, Købmændenes Havn, der understreger den altafgørende betydning, som købmændene havde for udviklingen af vores fælles hovedstad. Og som dagens forretningsdrivende fortsat har for Danmarks største og vigtigste by, København. Kort sagt: KCCs medlemmer er Københavns hjerte.

I KCC arbejder vi dedikeret for en tilgængelig, sikker, ren og livlig hovedstad. Vi samarbejder med en lang række offentlige, private og frivillige aktører indenfor blandt andet kultur, turisme og erhverv. Vi repræsenterer mere end 225 medlemmer og samarbejdspartnere, hvilket giver os en stærk stemme i samarbejdet med offentlige myndigheder, ekterne parter, medier og øvrige aktører.

KCC sidder desuden med ved bordet i relevante fora, der i fællesskab skaber rammerne for byens erhvervsliv, gæster, turister – og københavnerne selv!

KCC er en upolitisk og uafhængig, frivillig forening, hvor driften er baseret på medlemmernes kontingent. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 12 personer, hvor den daglige drift varetages af direktøren for KCC.