KCC - sammen om København

Byens puls. Københavns hjerte.

Åbningstider
i Indre By

KBH - Commerce & Culture


Vejledende åbningstider
i Indre By


Mandag - Torsdag kl. 10:00 - 18:00
Fredag kl. 10:00 - 19:00
Lørdag kl. 10:00 - 16:00
Søndag kl. 12:00 - 16:00Butikker kan have lukket på disse dage (2024):

01. januar (Nytårsdag)
28. marts (Skærtorsdag)
29. marts (Langfredag)
31. marts (Påskesøndag)
01. april (2. Påskedag)
18. maj (Kristi Himmelfartsdag)
28. maj (Pinsedag)
29. maj (2. Pinsedag)
05. juni (Grundlovsdag)
24. december (Juleaftensdag)
25. december (Juledag)
26. december (2. Juledag)

31. december (Nytårsaftensdag)

KBH - Commerce & Culture


Generelt om åbningstider
(Kilde: Dansk Erhverv)Lukkedage

De fleste butikker skal holde lukket på helligdagene: 1. og 2. juledag, nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 1. og 2. Pinsedag.

Desuden skal der også holdes lukket grundlovsdag, juleaftensdag, samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag.

Undtagelser
Detailsalgsloven, eller “lukkeloven” som den typisk kaldes, indeholder en række undtagelser, som alligevel betyder at flere typer af butikker gerne må holde åbent på grundlovsdag og de øvrige lukkedage. Undtagelserne er enten baseret på varetyper, butikkens beliggenhed, årlig omsætning eller konkrete omstændigheder som fx særlig tilladelse til at holde åbent. Nedenfor er medtaget udvalgte undtagelser.


Visse særlige varer kan sælges på helligdage:

 • Brændsel.
 • Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil.
 • Lystbåde og tilbehør hertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.
 • Planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer.
 • Husdyr.
 • Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo og afhændes ved frivillig offentlig auktion.
 • Brugte genstande, der sælges fra en butik, hvis indehaver har bevilling til handel med brugte genstande, jf. lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.
 • Brød, mejeriprodukter og aviser.
 • Fødevarer og husflidsprodukter, der sælges ved torvehandel.


Visse særlige butikker kan holde åbent på helligdage mv.:

 • Butikker i udstillingslokaler, forlystelseshaver, dyreparker og lign.
 • Serviceanlæg beliggende på motorvejsnettet.
 • Butikker beliggende i passagerskibe, fly og tog til betjening af de rejsende.
 • Butikker beliggende i lufthavne, hvorved forstås butikker i samme
 • Bygning som lufthavnens egne faciliteter til betjening af de rejsende.
 • Butikker beliggende på lejrpladser for den tid af året, hvor lejrpladsen er åben for lejrgæster.
 • Butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstation.
 • Bagerbutikker.
 • Byggemarkeder.
 • Butikker, hvis omsætning hovedsagelig stammer fra salg af udvalgsvarer, der hører til hus og have. Den enkelte butiks samlede omsætning må dog ikke overstige den fastsatte beløbsgrænse (pt. 41,4 millioner kroner).
 • Markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, homeparties og lign.
 • Dagligvarebutikker, som har en årlig omsætning under p.t. 41,4 mio. kr. inkl. moms.Kilde: Dansk Erhverv (link)

KBH - Commerce & Culture


Vejledende åbningstider
i julen, Indre By