KCC - sammen om København

Indkaldelse (for KCC-medlemmer)

KCC
Generalforsamling

2024

Indkaldelse, KCC-medlemmer:
KCC Generalforsamling 2024Kære KCC-medlem,

KBH - Commerce & Culture indkalder hermed til KCC Generalforsamling 2024.

Hvor: KBH - Commerce & Culture, Bredgade 6, 1. sal, 1260 København K.
Hvornår: Tirsdag den 05. marts 2024 kl. 08:15-09:30.

 

Program for KCC Generalforsamling 2024
Kl. 08:15-08:30  Ankomst og netværk (KCC, Bredgade 6, 1. sal).
Kl. 08:30-09:30  KCC Generalforsamling 2024.


Dagsorden for KCC Generalforsamling 2024
Dagsorden for KCC Generalforsamling 2024, jf. KCC's vedtægter, er følgende:
 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Forelæggelse af årsregnskab

 

4. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen indstiller, at der sker en kontingentstigning på 3% i 2024.
    Bestyrelsen indstiller, at der sker en kontingentstigning på 3% i 2025.

 
5. Indkomne forslag

    Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

 • Forslag 1 (se KCC Vedtægter §13, stk. I - stk. IV - stk. V):
  Bestyrelsen foreslår ændring af §13, således at der sker et løft af minimumssats for årligt KCC-kontingent til minimum kr. 4.000 pr. år.

 

 • Forslag 2 (se KCC Vedtægter §13):
  Bestyrelsen foreslår ændring af §13, således at generalforsamlingens årlige kontingentfastsættelse ændres fra beslutning om kontingentsats for indeværende år til beslutning om kontingentsats for næstkommende kalenderår/regnskabsår.

 • Forslag 3 (se KCC Vedtægter §9):
  Bestyrelsen foreslår ændring af §9, således at hvert medlem har én stemme pr. påbegyndt kr. 1.000 kontingent (i dag: Hvert medlem har én stemme pr. påbegyndt kr. 500 kontingent).

 

6. Valg til bestyrelsen
    Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Jannie Schougaard (Q-Park Danmark) - ønsker genvalg.
 • Jan R. Møller (Global Blue Danmark) - ønsker valg.
 • Michael Dupont (Magasin du Nord) - ønsker ikke genvalg.


Følgende ønsker at stille op til bestyrelsen (nyvalg):

 • Sofie Robdrup (Hotel SKT. Annæ) - nyvalg.
 • Lasse Sørensen (Sovino Brands) - nyvalg.


7. Valg af statsautoriseret revisor

    Bestyrelsen indstiller, at Redmark vælges.

8. EventueltDET PRAKTISKE


TILMELDING
Tilmelding til KCC Generalforsamling 2024 sker ved at klikke på 'TILMELD'-knappen nedenfor.

BEMÆRK! Deadline for tilmelding er mandag den 04. marts 2024 kl. 12:00.


KCC ÅRSRAPPORT 2023
KCC Årsrapport 2023 kan læses her...:


VEL MØDT TIL KCC GENERALFORSAMLING 2024
Har du spørgsmål e.l., så tøv endelig ikke med at kontakte os på info@kcc.dk.

Vi glæder os til at se dig!